เนื้อเพลง+แปล I Could Live - Kim Yeon Jun (Uncontrollably Fond OST.)

19:04เนื้อเพลง+แปล I Could Live - Kim Yeon Jun (Uncontrollably Fond OST.)내가 웃는 얼굴로
แน กา อุท นึน ออล กุล โร
ฉันเอาแต่ซ่อนน้ำตาเอาไว้ ภายใต้รอยยิ้มที่สดใส

눈물 감추며 살아도
นุน มุล คัม ชู มยอ ซา รา โด
แต่คงอีกไม่นานหรอกนะ

그리 오래 가지 않아서
คือ รี โอ แร กา จี อา นา ซอ
เพราะแบบนั้น ฉันถึงได้ส่งรอยยิ้มนี้ไปให้เธออีกครั้ง

내가 눈물 흘리며
แน กา นุน มุล ฮึล รี มยอ
ฉันเอาแต่นั่งร้องไห้มาตลอด

네겐 편한 듯 웃어도
เน เกน พยอน ฮัน ดึท อู ซอ โด
เธอควรจะรับรู้ได้แล้ว

그댄 이 웃음 알고 있어요
คือ แดน อี อู ซึม อัล โก อี ซอ โย
ว่าภายใต้รอยยิ้มนี้ของฉัน มันเป็นยังไง

하루만이라도 볼 수 있다면
ฮา รุ มา นี รา โท พล ซู อิท ตา มยอน
ฉันอาจจะได้เจอกับเธออีกแค่วันเดียวก็ได้

힘들어도 조금만 기다려 줘요
ฮิม ดือ รอ โท โช คึม มัน คี ทา รยอ ชวอ โย
ถึงมันจะยาก แต่ฉันหวังที่จะขอเวลาให้มากกว่านี้

내가 그대를 어떻게 잊어
แน กา คือ แด รึล ออ ตอ เค อี จอ
ต้องทำยังไงให้ฉันลืมเธอ?

살아도 어떻게 살아
ซา รา โด ออ ตอ เค ซา รา
ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงกันล่ะ?

조금씩 아픈 말들이
โช กึม ชิก อา พึน มัล ดือ รี
ได้โปรด ขอให้มันผ่านไปนานกว่านี้สักหน่อย

내게 다가오겠죠
แน เก ทา กา โอ เกท จโย
คำพูดอันแสนเจ็บปวดเหล่านั้น มันมาตกอยู่ที่ฉัน

점점 더 커져가겠죠
ชอม จอม ดอ คอ จยอ กา เกท จโย
และมันยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

힘들게 버텨 보겠죠
ฮิม ดึล เก พอ ทยอ โบ เกท จโย
มันจะผ่านไปได้ด้วยดี และฉันจะต้องอดทนกว่านี้

사랑이라고 말할 수가
ซา รัง งี ราโก มัล ฮัล ซู กา
เพราะทั้งหมดนั้น ฉันทำเพื่อความรัก

있어서 살 수 있다고
อี ซอ ซอ ซัล ซู อิท ตา โก
ฉันจึงใช้ชีวิตต่อไปได้

하루만이라도 볼 수 있다면
ฮา รุ มา นี รา โท พล ซู อิท ตา มยอน
ฉันอาจจะได้เจอกับเธออีกแค่วันเดียวก็ได้

힘들어도 조금만 기다려 줘요
ฮิม ดือ รอ โท โช คึม มัน คี ทา รยอ ชวอ โย
ถึงมันจะยาก แต่ฉันหวังที่จะขอเวลาให้มากกว่านี้

내가 그대를 어떻게 잊어
แน กา คือ แด รึล ออ ตอ เค อี จอ
ต้องทำยังไงให้ฉันลืมเธอ?

살아도 어떻게 살아
ซา รา โด ออ ตอ เค ซา รา
ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงกันล่ะ?

조금씩 아픈 말들이
โช กึม ชิก อา พึน มัล ดือ รี
ได้โปรด ขอให้มันผ่านไปนานกว่านี้สักหน่อย

내게 다가오겠죠
แน เก ทา กา โอ เกท จโย
คำพูดอันแสนเจ็บปวดเหล่านั้น มันมาตกอยู่ที่ฉัน

점점 더 커져가겠죠
ชอม จอม ดอ คอ จยอ กา เกท จโย
และมันยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

힘들게 버텨 보겠죠
ฮิม ดึล เก พอ ทยอ โบ เกท จโย
มันจะผ่านไปได้ด้วยดี และฉันจะต้องอดทนกว่านี้

사랑이라고 말할 수가
ซา รัง งี ราโก มัล ฮัล ซู กา
เพราะทั้งหมดนั้น ฉันทำเพื่อความรัก

있어서 살 수 있다고
อี ซอ ซอ ซัล ซู อิท ตา โก
ฉันจึงใช้ชีวิตต่อไปได้

내겐 하나뿐인 그대라서
แน เกน ฮา นา ปู นิน คือ แด รา ซอ
เพราะเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน

내가 힘들어도 버텨 봐도
แน กา ฮึม ดือ รอ โด พอ มยอ บวา โด
ถึงฉันจะต้องอดทนแค่ไหน ถึงจะต้องลำบาก

가슴이 더 아파 와도
คา ซือ มี ดอ อา พา วา โด
ถึงหัวใจจะต้องเจ็บปวดมากกว่านี้

내가 그대를 어떻게 잊어
แน กา คือ แด รึล ออ ตอ เค อี จอ
ต้องทำยังไงให้ฉันลืมเธอ?

살아도 어떻게 살아
ซา รา โด ออ ตอ เค ซา รา
ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงกันล่ะ?

조금씩 아픈 말들이
โช กึม ชิก อา พึน มัล ดือ รี
ได้โปรด ขอให้มันผ่านไปนานกว่านี้สักหน่อย

내게 다가오겠죠
แน เก ทา กา โอ เกท จโย
คำพูดอันแสนเจ็บปวดเหล่านั้น มันมาตกอยู่ที่ฉัน

점점 더 커져가겠죠
ชอม จอม ดอ คอ จยอ กา เกท จโย
และมันยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

힘들게 버텨 보겠죠
ฮิม ดึล เก พอ ทยอ โบ เกท จโย
มันจะผ่านไปได้ด้วยดี และฉันจะต้องอดทนกว่านี้

사랑이라고 말할 수가
ซา รัง งี ราโก มัล ฮัล ซู กา
เพราะทั้งหมดนั้น ฉันทำเพื่อความรัก

있어서 살 수 있다고
อี ซอ ซอ ซัล ซู อิท ตา โก
ฉันจึงใช้ชีวิตต่อไปได้

Lyrics : PK Sunfany
Trans : xxx monster

เนื้อเพลงอื่นๆในซีรีย์
Only You
Don't push me
Find The Difference
》 My Love
I Could Live


You Might Also Like

0 ความคิดเห็น